KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI

         Kaymakamlık, ilçenin genel yönetimlerinden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir.

KAYMAKAM OLMAK İSTEYENLER;
Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
Sosyal bilimlerle ilgili ve bu alanda başarılı,
Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,
Yeniliklere açık, yaratıcı,
İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip kimseler olmaları gerekir.

SINAVA BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER
         Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin aşağıdaki bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.

YÜKSEK LİSANS ŞARTI OLMADAN LİSANS MEZUNİYETİYLE BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER
          
Uluslararası ilişkiler, İktisat, Finans, Maliye, Siyaset bilimi, İşletme, Sosyoloji, Kamu yönetimi,  Halkla ilişkiler ve tanıtım, Psikoloji bölümlerinden, Hukuk fakültelerinden mezun olanlar,

YÜKSEK LİSANS ŞARTI İLE BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER
         Yüksek lisans şartı olmadan lisans mezuniyetiyle başvuru yapabilecek bölümler veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80’ine sahip olan diğer bölümlerden, Sosyal bilimler, Mühendislik fakülteleri,Tarih bölümü mezunlarından, Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak şartı ile başvuru yapabilir.

YAŞ ŞARTI
          
Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir.     

SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI
 
        Sınavda adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi olmak üzere toplam 100 soru sorulur.

GENEL KÜLTÜR

 

ALAN BİLGİSİ

 

Ders Adı

Soru Sayısı

Ders Adı

Soru
Sayısı

Türkçe

14

Anayasa Hukuku

13

Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi

4

İdare Hukuku

18

Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları

6

Türkiye’nin Teşkilat yapısı

14

Türkiye’nin Sosyo - Ekonomik Yapısı
(Türkiye Ekonomisi

10

Türkiye’de Mahalli İdareler

9

 

 

Ekonomi (İktisat) Makro - Mikro

12

TOPLAM

34 Soru

TOPLAM

66 Soru

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR
        Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilir.

 70 PUAN BARAJI 
       Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanarak, 70 ve daha yüksek puan alan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulur.
       Bu kapsamda 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan ilan edilen kadronun 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanır.

KAYMAKAM ADAYLARININ TABİ OLACAKLARI STAJLAR
        Kaymakam Adayları; yıllık izin hakları saklı kalmak üzere aşağıdaki sıralama ve sürelere uygun olarak, yurt dışı stajı asgari 12 ay olmak üzere kaymakam adaylığı stajlarına tabi tutulurlar.

İl Merkez Stajı            

2 ay

Kaymakam Refikliği Stajı

3 ay

Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj

2 ay

Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu)

4 ay

Yurtdışı Stajı

12 ay

Kaymakam Vekilliği Stajı

9 ay

Kaymakamlık Kursu

4 ay

         Bakanlık, hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak, mevcut adayların ve kaymakamsız ilçelerin sayısı, mülkiye müfettişlerinin çalışma dönemleri ve yurt dışında uygulamalı eğitim programının başlangıç tarihleri gibi nedenlerle yukarıda belirtilen stajların bir kısmını kaldırmaya, sıra ve sürelerini değiştirmeye, yenilerini eklemeye yetkilidir.

YILLARA GÖRE KAYMAKAMLIK SINAVLARI HAKKINDA SAYISAL BİLGİLER

2016 YILI

2017 YILI

2018 YILI

2019 YILI

BAŞVURU

17.733

BAŞVURU

15.964

BAŞVURU

28.217

BAŞVURU 19318 kişi

EN DÜŞÜK
PUAN

73,50

EN DÜŞÜK
PUAN

80,36

EN DÜŞÜK PUAN

69,75

EN DÜŞÜK PUAN 76.27

ALIM SAYISI

100 KİŞİ

ALIM SAYISI

100 KİŞİ

ALIM SAYISI

100 KİŞİ

ALIM SAYISI 100 KİŞİ

MÜLAKATA
GİREN

402 KİŞİ

MÜLAKATA GİREN

407 KİŞİ

MÜLAKATA GİREN

370 KİŞİ

MÜLAKATA GİREN 400 KİŞİ